Ledenvergadering 29 maart 2023

Ledenvergadering 29 maart 2023

13 maart 2023 Uit Door klaasjan

Woensdag 29 maart (aanvang: 19:30 uur) wordt de ledenvergadering van STG de Eendracht gehouden.

Agenda:

1. Opening

2. Notulen vorige ledenvergadering

3. Ingekomen en uitgaande stukken

4. Financieel verslag penningmeester en kascommissie

5. Contributie

6. Evaluatie Winterseizoen

7. Het komende zomerseizoen

8. Bestuursverkiezing

9. Rondvraag

10. Sluiting