Stichting “Vrienden van de Eendracht”

“Vrienden van de Eendracht” is opgericht op 1-11-2013 en wil financieel actief bijdragen bij (jeugd)activiteiten uitgaande van “Volksijsbaan de Eendracht” en/of “STG de Eendracht” en bij aanschaf van bepaalde materialen ten behoeve van de sport of het sportcomplex.

Vriend worden van de Eendracht is een mooie manier om bij te dragen aan deze doelstelling.

Het donateurschap bedraagt € 50,- per jaar. Hoe meer mensen ons steunen des te meer kunnen we realiseren, we hopen u dan ook te mogen verwelkomen als donateur!

Lidworden kan doormiddel van het invullen van onderstaand formulier

Ook kun je dit machtigingsformulier <klik hier> invullen en inleveren op het adres zoals vermeld op het formulier

Eenmaal per jaar op de laatste vrijdag in oktober zal er een jaarvergadering gehouden worden in de kantine van de Volksijsbaan.Dan zal er inzage gegeven worden in de boeken en kort verslag worden gedaan van de inkomsten en uitgaven, aansluitend is er tijd voor een hapje en een drankje.

Draagt u beide verenigingen en de sporten een warm hart toe? Wordt dan donateur van “Vrienden van de Eendracht”!

U kunt zich bij onderstaande personen opgeven of onderstaand formulier invullen en automatisch donateur worden.

Bestuur “Vrienden van de Eendracht”
Jan Jaap Naberman Voorzitter
Jacco Naberman Secretaris
Tijmen van Steeg Penningmeester
Hans van den Berg Bestuurslid

Het correspondentie adres is: Vrienden van de Eendracht, Kabel 33, 8281 NE Genemuiden
IBAN nummer: NL15RABO0138990891
E-mail: vriendeneendracht[a]gmail.com  [a] = @

Lidworden kan doormiddel van het invullen van onderstaand formulier of het invullen van dit machtigingsformulier <klik hier>
Machtigingsformulier kan ingeleverd worden op het adres zoals vermeld op het formulier